Dienesta pakāpes uzšuve ĢENERĀLLEITNANTS kopija (ID472)

 2.85