VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA IDENTIFIKĀCIJAS ŽETONI

Žetonos tiek norādīti ugunsdzēsēja-glābēja personas dati un vienība, kurā viņš dien. (piem.: KRB-Kurzemes reģiona brigāde, L1D-Liepājas 1.daļa, PP-Pāvilostas postenis)

Saīsinājumu saraksts:

Kurzemes reģiona brigāde - KRB

Liepājas 1. daļa - L1D
1. postenis - 1P
Aizputes postenis - AP
Priekules postenis - PP
Liepājas 2. daļa - L2D

Kuldīgas daļa - KD
Alsungas postenis - AP
Skrundas postenis - SP

Saldus daļa - SD

Ventspils daļa - VD
Piltenes postenis - PP

Talsu daļa - TD
Dundagas postenis - DP
Sabiles postenis - SP
Rojas postenis - RP

Darba organizēšanas sektors - DOS

Dienesta sektors - DS

 

Latgales reģiona brigāde - LRB

Daugavpils 1.daļa – D1D

Daugavpils 2.daļa – D2D

Daugavpils 3.daļa – D3D

Daugavpils 4.daļa – D4D
I
lūkstes postenis - IP
Višķu postenis - VP

Balvu daļa – BD
Tilžas postenis - TP
Viļakas postenis - VP

Krāslavas daļa - KD

Preiļu daļa – PD
Līvānu postenis - LP

Rēzeknes daļa – RD
Maltas postenis - MP
Viļānu postenis - VP

Ludzas daļa – LD
Kārsavas postenis - KP
Zilupes postenis - ZP

Darba organizēšanas sektors -DOS Dienesta sektors - DS

Zemgales reģiona brigāde - ZRB

Jelgavas daļa – JD
Elejas postenis - EP
Kalnciema postenis - KP

Aizkraukles daļa - AD
Jaunjelgavas postenis - JP
Neretas postenis - NP
Pļaviņu postenis - PP

Bauskas daļa – BD
Iecavas postenis - IP
Vecumnieku postenis - VP

Dobeles daļa – DD
Auces postenis - AP

Jēkabpils daļa – JPD
Aknīstes postenis - AP
Viesītes postenis - VP

Tukuma daļa – TD
Kandavas postenis - KP

Darba organizēšanas sektors - DOS
Dienesta sektors – DS

 

Vidzemes reģiona brigāde - VRB

Valmieras daļa – VLD
Rūjienas postenis - RP
Mazsalacas postenis - MP

Alūksnes daļa – AD
Apes postenis - AP

Cēsu daļa – CD
Jaunpiebalgas postenis - JP

Gulbenes daļa - GD

Limbažu daļa - LD

Madonas daļa – MD
Cesvaines postenis - CP
Ērgļu postenis - EP
Lubānas postenis - LP
Varakļānu postenis - VP

Valkas daļa – VKD
Smiltenes postenis - SMP
Strenču postenis - STP

Darba organizēšanas sektors - DOS
Dienesta sektors - DS

 

Rīgas reģiona pārvalde - RRP
Lietvedības sektors - LS
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļa - UUCAN
Darba organizēšanas nodaļa - DON
Dienesta nodaļa - DN

1. daļa – R1D

2. daļa – R2D

3. daļa – R3D

4. daļa – R4D
Bulduru postenis - BP
Slokas postenis - SP
Ķemeru postenis - KP

5. daļa – 5D
Bolderājas postenis - BP

6. daļa – 6D

7. daļa – 7D
Jaunciema postenis - JP

8. daļa – 8D

9. daļa – 9D

Saulkrastu daļa - SAD

Olaines daļa - OLD

Ogres daļa - OGD
Ķeipenes postenis - KP

Siguldas daļa - SID

Baldones daļa - BD

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža - UCAK
Tehniskā dienesta pārvalde - TDP
Operatīvās vadības pārvalde - OVP
Civilās aizsardzības pārvalde - CAP
Krīzes vadības nodaļa - KVN